نمونه سوالات آیین نامه رانندگی فنی - نوزاد
قابل توجه کاربران محترم:

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی فنی

 • سازنده
  موضوع
 • #609794

  avaseo
  کاربر ساده

  نمونه سوالات آیین نامه رانندگی فنی تفاوت پروانه و فن الکتریکی چیست؟

  پروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستقیم از میل لنگ می گیرد، ولی چرخش فن الکتریکی وابسته به میل لنگ نیست.
  پروانه دور خود را توسط تسمه به طور مستقیم از دیفرانسیل میگیرد، ولی چرخش فن الکتریکی وابسته به دیفرانسیل نیست.
  چرخش فن الکتریکی دور خود را توسط تسمه ای از میل لنگ می گیرد، ولی پروانه چرخش آن وابسته به میل لنگ نیست.
  تفاوتی ندارند

   

برای پاسخ دادن به این موضوع، به سیستم وارد شوید.